Meerwaardetoets

De Meerwaardetoets gebruik je bij zorgtechnologie met:

  • Midden of hoge complexiteit, – veranderkundige impact en – kosten

De Meerwaardetoets geeft, net zoals bij de Review, inzicht in:

  • Het gebruik van het e-health product
  • De potentiële effectiviteit (draagt het bij aan het gestelde doel)
  • Het gebruiksgemak
  • De intentie om het e-health product te gebruiken

Binnen de Meerwaardetoets wordt echter uitgebreider gekeken naar deze onderwerpen.

Daarnaast wordt er binnen de Meerwaardetoets ook gekeken naar:

  • Veranderingen in zorgproces
  • Gebruik van zorgvoorzieningen
  • Scholing bij gebruik van het product
  • Opbrengsten voor zorgprofessional en cliënt
  • Ervaren belemmeringen.

De onderbouwing

Met de Meerwaardetoets wordt gekeken naar het gebruik van de e-health toepassing, de potentiële effectiviteit (draagt het bij aan het doel), het gebruiksgemak, en de intentie om het te gebruiken. Voor de vragenlijst die gebruikt wordt voor het uitvoeren van een meerwaardetoets, wordt er gebruik gemaakt van de determinanten van het Technology Acceptance Model (TAM).

TAM bestaat uit verschillende determinanten die samen bepalen of iemand de technologie zal gebruiken: externe variabelen, ervaren bruikbaarheid, ervaren gebruiksgemak, attitude tegenover het gebruiken van technologie, intentie tot gebruik, en gebruik.

Daarnaast wordt er binnen de meerwaardetoets ook gekeken naar veranderingen in zorgproces, gebruik van zorgvoorzieningen, scholing, opbrengsten voor zorgprofessional en cliënt, en ervaren belemmeringen.