Factsheet

Factsheet

Bij voldoende ingevulde Meerwaardetoetsen (min. 20 medewerkers en 10 cliënten) wordt er een Factsheet voor het product gemaakt waarin gebruiksgemak, voordelen, opbrengsten en kosten/baten van het product zichtbaar zijn. De uitkomsten van de Meerwaardetoetsen worden ingevuld in een rekenmodel.

Het rekenmodel biedt de mogelijkheid om alle uitkomsten eenduidig te kunnen analyseren, maar ook om voor het e-health product de terugverdientijd te bepalen. De uitkomsten van de Meerwaardetoets worden gepresenteerd en samengevat in een factsheet.

Deze factsheet geeft in één oogopslag overzichtelijke informatie over de meerwaarde van het e-health product en maakt het makkelijker om een onderbouwd besluit te nemen over de opschaling van het product.

Factsheet: Slimme Inco