Prescan

De Prescan wordt voorafgaand aan een producttest of pilot gebruikt. Hierin staat objectieve productinformatie, maar ook aansluiting bij de doelen van de organisatie, eventuele risico’s, impact op andere afdelingen binnen de organisatie en benodigde competenties.

De Prescan bestaat in totaal uit zeven thema’s:

  • Aanleiding test
  • Productinformatie
  • Zorginhoudelijke risico-inventarisatie
  • Juridisch
  • Inkoop
  • Digitalisering & architectuur
  • Competenties & ondersteuning

Na het invullen van de Prescan, kies je in het testplan of je bij de evaluatie gebruikt maakt van de Review of de Meerwaardetoets.