Weten Wat Werkt Methode

Om de meerwaarde van zorgtechnologie beter in beeld te krijgen, heeft een groot aantal zorgorganisaties gezamenlijk de evaluatiemethode ‘Weten Wat Werkt’ ontwikkeld. Door op dezelfde werkwijze en gezamenlijk data te verzamelen kunnen zorgorganisaties beter en efficiënter bepalen welke zorgtechnologie werkt.

Weten Wat Werkt-model

Het WWW-model bestaat uit: de Prescan, de Review, de Meerwaardetoets en de Factsheet. De Prescan is een checklist kijkend naar aanschaftraject, digitale voorzieningen (hardware/platform), en veiligheid van e-health (privacy, juridische aspecten). De Review is een korte vragenlijst voor cliënten en zorgmedewerkers, om het e-health product te beoordelen en toepasbaarheid van het product te meten. De Meerwaardetoets is een uitgebreidere vragenlijst, voor cliënten en zorgmedewerkers, en een rekenmodel om de toegevoegde waarde van het e-health product te achterhalen.
De Factsheet bevat de uitkomsten van de Meerwaardetoets en geeft in één oogopslag overzichtelijk informatie over het e-health product.

Weten Wat Werkt proces

Weten Wat Werkt

Voor het afnemen van de Meerwaardetoets is een online omgeving beschikbaar voor leden van TZA en ’s Heeren Loo. In de online Weten Wat Werkt-tool kunnen innovatoren van betrokken organisaties zien welke instrumenten al zijn ingevuld voor de verschillende zorgtechnologieën.
De online tool bestaat uit:

  1. Digitale Meerwaardetoets voor de verschillende zorgtechnologieën
  2. Realtime dashboard
  3. Factsheet van de Meerwaardetoets per product
  4. Rapportages op product en organisatieniveau.

 

Onze partners

Saxion Hoge School
TZA logo