Review

De review gebruik je bij zorgtechnologie met:

  • Lage complexiteit, – kosten en – veranderkundige impact
  • Plug & Play producten

De Review geeft inzicht in:

  • Het gebruik van het eHealth product
  • De potentiele effectiviteit
  • Het gebruiksgemak

De onderbouwing

De onderwerpen uit de Review passen goed bij de determinanten van het Technology Acceptance Model (TAM).

TAM bestaat uit verschillende determinanten die samen bepalen of iemand de technologie zal gebruiken: externe variabelen, ervaren bruikbaarheid, ervaren gebruiksgemak, attitude tegenover het gebruiken van technologie, intentie tot gebruik, en gebruik.

Voor de Review vragenlijst worden de volgende TAM determinanten gebruikt: ervaren bruikbaarheid, ervaren gebruiksgemak, intentie tot gebruik en gebruik. De overige TAM determinanten (externe variabelen en attitude tegenover gebruik) worden niet in deze stap van het WWW-onderzoeksmodel meegenomen, omdat deze niet nodig zijn voor het reviewen van een product.