De HTA

De HTA wordt gedefinieerd als: een vorm van beleidsonderzoek wat systematisch korte en lange termijn gevolgen bestudeerd in termen van zorggebruik van een gezondheidstechnologie. Binnen de HTA wordt het effect van het implementeren van een gezondheidstechnologie bestudeerd, waarbij gekeken wordt naar medische, sociale, ethische en economische consequenties. Het doel van het uitvoeren van een HTA is om beleidsbeslissing over de technologie te onderbouwen?”. Er is geen eenduidige stapsgewijze procedure voor het uitvoeren van een HTA. Een HTA bestaat uit het verzamelen van de benodigde data (medische, sociale, ethische en economische consequenties door het implementeren van de technologie), waarmee een beleidsbeslissing genomen kan worden. Hoe dit precies uitgevoerd wordt, kan zelf invulling aangegeven worden. Vis et al. hebben een systematische review uitgevoerd om te kijken wat voor HTA frameworks er gebruikt zijn voor het evalueren van eHealth Uit deze review blijkt dat er verschillende frameworks gebruikt zijn, met elk een ander doel.

De MAST

De MAST is een methodiek voortbordurend op de HTA. Dit model is ontwikkeld door Kidholm et al. en heeft als doel om eHealth toepassingen te beoordelen op effectiviteit en kwaliteit van zorg, en daarmee een basis te hebben voor de beleidsbeslissingsproces. De MAST is een multidisciplinaire proces waarbij (net zoals bij de HTA) ook gekeken wordt naar medische, sociale, ethische en economische consequenties”.
Binnen de MAST bestaan er wel drie stappen. De eerste stap is het bepalen van de overwegingen vooraf. Hierbij wordt o.a. gekeken naar het doel van de eHealth toepassing, wet- en regelgeving. vergoedingen, en de ‘maturity’ (de mate van ontwikkeling) van de eHealth toepassing. De tweede stap is een multidisciplinaire beoordeling, waarbij de resultaten van eHealth toepassingen vergeleken worden met vergelijkbare toepassingen.

Laatste stap

Als laatste stap wordt de mate van overdraagbaarheid beoordeeld: de schaalbaarheid van de implementatie”.
Ondanks dat de MAST wel uit vooraf bepaalde stappen bestaat, is het in de praktijk nog steeds niet heel pragmatisch, net zoals de HTA en andere voorbeelden. Onderzoekers van Erasmus University Rotterdam (EUR) hebben verschillende methodieken bestudeerd en zijn op basis daarvan gekomen tot het pragmatischere eHealth waardenmodel.