Het eHealth waardenmodel is ontwikkeld door onderzoekers van EUR in samenwerking met experts vanuit Vilans en Tranzo. Door middel van het uitvoeren van twee literatuuronderzoeken hebben zij onderzocht welke methoden en modellen gebruikt kunnen worden om de waarde van eHealth te bepalen. Aan de hand daarvan is het eHealth waardenmodel ontwikkeld. Dit model bestaat uit financiële en niet-financiële (subjectieve) aspecten waar rekening mee wordt gehouden bij het bepalen van de waarde van een eHealth toepassing. Het doel van dit model is om: “een bijdrage te leveren aan het sneller verspreiden van e-health applicaties, door het faciliteren van een open gesprek met verschillende stakeholders over relevante aspecten die de waarden van e-health bepalen voor: ICT-leverancier, client, mantelzorger(s), zorgprofessional(s)/zorgorganisatie(s). financier van de zorg (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor) en de maatschappij/zorgsysteem als geheel.” (Weggelaar et al., p.8, 2020)